Frigomontaža

Komore za zrenje i skladištenje banana

Naša ponuda sadrži projektovanje i izradu komora za dozrevanje banana. Vreme sazrevanja banana može se u ovim komorama programirati, pa može da traje od 4 do 7 dana, u zavisnosti od tretiranja banana i temperaturnih režima u komori za dozrevanje. Upravljanje se rešava pomoću mikroprocesora, ali je ostavljena mogućnost ručnog regulisanja, po želji korisnika.

Izrađujemo:

  • Regalna skladišta za zelene banane

  • Komore za zrenje sa platnom za prekrivanje - kapaciteta 6-22 paleta (na jedan nivo)

  • Komore za zrenje sa platnom za prekrivanje - kapaciteta 12-28 paleta (na dva nivoa)

  • Komore za zrenje sa zaptivnim vrećama - kapaciteta 6-48 paleta (na jedan nivo)

Prvi uslov za visoki kvalitet zrelih banana je odgovarajući kvalitet zelenih banana. Zbog toga je potrebno da se zelene banane, nakon unosa, skladište u uslovima sa konstantnom temperaturom i provetravanjem. U ovu svrhu izrađujemo skladišta za zelene banane, koja su opremljena regalnom konstrukcijom koja omogućava stabilni protok vazduha kroz svako paletno mesto u skladištu. Skladišta imaju ugrađeno efikasno provetravanje i zaštitno grejanje...

 

 

 

| početna | | o nama || kontakt | | referentna lista | | galerija |
© Frigomotaza.com - Copyright © 2015