Frigomontaža

Tuneli za duboko zamrzavanje

Savremeni način prerade svežih prehrambenih proizvoda zahteva i duboko zamrzavanje. Tunele za duboko zamrzavanje izrađujemo kao samostalne jedinice ili u sklopu cele hladnjače. Izrada tunela je specifična u odnosu na vrstu hrane koja se zamrzava. Tuneli su različitih kapaciteta i dimenzija, a u zavisnosti od Vaših potreba, prilagođeni su vrsti, količini i vremenu zamrzavanja.

Rashladno sredstvo i roba mogu da budu u kontaktu i na osnovu toga postoji:

  • direktno zamrzavanje- neposredno u kontaktu sa namirnicom koja se zamrzava zato i ne sme da reaguje sa komponentama namirnice niti da bude otrovan za čoveka,
  • indirektno zamrzavanje-pomoću fluida prvo ohladimo rashladno telo koje je posrednik, i sa njim oduzimamo toplotu namirnicama koje se zamrzavaju.

U ove uređaje sem rashladnih tela, ugrađeni su i ventilatori za prinudnu cirkulaciju hladnog vazduha. Od uređaja ovog tipa poznati su:

  • klasični tunel,
  • fluidizacioni uređaji za zamrzavanje. .

Klasičan tunel je pogodan za zamrzavanje gotovo svih vrsta proizvoda pa se zbog toga naziva i univerzalni tunel. Urađeni su kao toplotno izolovana komora. Proizvodi se zamrzavaju u plastičnim holandezima, koji se nalaze u ram paleti.

Kod ovakvih tunela isparivači mogu biti postavljeni i vertikalno uz podužni zid ili podeljeni u dve vertikalne sekcije između kojih se postavljaju palete. Klasični tuneli su nezamenljivi za zamrzavanje robe koja je upakovana u veće ambalažne jedinice.

Voće se može pakovati pre smrzavanja ili nakon smrzavanja (celo ili isečeno voće). Malina je najzastupljenije voće zamrznuto u rolendu i najčešće namenjeno za izvoz..

Uređaj za fluidizaciono zamrzavanje Fluidizacioni uređaji za zamrzavanje su najsavremeniji uređaji za zamrzavanje hladnim vazduhom. Karakteristika ovog načina zamrzavanja je da je vreme zamrzavanja kratko, manje od 10 min. Brzina strujanja vazduha je obično 6-7 m/s. Princip rada ovih tunela se zasniva na stvaranju jake struje hladnog vazduha koji krećući se na gore podiže proizvode sa trake koji se ponašaju kao “fluid”.

Tuneli za zamrzavanje u fluidizirajućem sloju mogu biti bez trake, sa jednom ili dve trake. Kod fluidizera sa trakom, brzina trake se može regulisati i ona zavisi od vrste proizvoda. Na prvoj traci se fiksira oblik proizvoda površinskim zamrzavanjem i tu je strujanje vazduha intenzivnije nego na drugoj traci. Proizvodi koji se zamrzavaju ravnomerno se raspoređuju po celoj dužini trake u sloju debljine od 20 do 60 mm. Temperatura vazduha u tunelu je od -35 do -40oC. Kapacitet tunela je od 2-10 t/h, a brzina zamrzavanja oko 5 cm/h.

 

| početna | | o nama || kontakt | | referentna lista | | galerija |
© Frigomotaza.com - Copyright © 2015